Anmäl din mejladress till styrelsen

För att vi i styrelsen enkelt och effektivt ska kunna kontakta boende i föreningen vill vi gärna ha era mejladresser.

De kommer enbart att användas för att skicka ut information som rör bostadsrättsföreningen och Finnboda hamn och du kan närsomhelst be oss ta bort din mejladress. Vi kommer självklart inte heller att dela med oss av dina uppgifter till någon utanför styrelsen.

Mejla din adress och lägenhetsnummer + portuppgång till sekreterare.dunge[snabel-a]gmail.com.

Viss information kommer även att distribueras via informationsblad i postfacken eller i trapphusen. Utöver det gäller förstås att du går in här på bloggen.